کتاب ها:

1- کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته با حل تست های آزمون های اخیر تا سال 1396

2-علم شبکه -شبکه های پیچیده ترجمه کتاب network science آلبرت بارباسی سال 1396 انتشارات کانون نشر علوم

3- گرد آوری و تالیف کتاب گنجینه مهارت آزمون ها با four in one مهندس رضا سعیدی نیا- دکتر آرش خدامرادی انتشارات کانون نشر علوم 1394

4-گردآوری و تالیف کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته با راهنمایی استاد عزیزم پروفسور محمود فتحی. انتشارات کانون نشر علوم. 1393.

5-ترجمه کتاب گرافیک کامپیوتر نویسنده جیمز فولی و ... انتشارات شهراب 1389


مقالات:

1-ارائه یک الگوریتم زمانبندی برای سوییچ های سریع بسته ای نهمین کنفرانس انجمن مهندسی کامپیوتر ایران. 2003

2-ارائه یک الگوریتم زمانبندی با استفاده از تبدیل LJ اولین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات و دانش. 2004

3-ارائه یک الگوریتم زمانبندی باا پیاده سازی پایپ لاین کنفرانس دانشجویی برق مشهد. 2004

Network Science

اطلاعات تحصیلات:

1-دیپلم ریاضی و فیزیک در سال 1375 شهرستان کاشمر

2-لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار سال 1379 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3-فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتر در سال 1382 دانشگاه علم و صنعت ایران

4-دانشجوی دکترا معماری کامپیوتر دانشگاه تهران
Email: saeidi_reza@yahoo.com
Advanced Computer Architecture

سوابق کاری :

1-مدرس در 16 دانشگاه  دولتی و آزاد و فنی حرفه ای

2- نیروی رسمی آموزش و پرورش شهر تهران از سال 1380

3- داور گروه رایانه در چند جشنواره مخترعین و مبتکرین کشوری

4- مدیر شبکه و سخت افزار و طراح شبکه

دروس تدریس شده:

1- معماری کامپیوتر

2- مدار منطقی

3- شبکه های کامپیوتری

4- زبان ماشین و اسمبلی

5- طراحی صفحات وب

6-گرافیک کامپیوتر

7- زبان تخصصی

8- ساختمان داده ها و الگوریتم ها

9- طراحی خودکار سیستم های دیجیتال

10-سیستم عامل

Four In One